Основи загальної та медичної психології. ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК.

 1. Скласти орієнтовну поведінку медичного працівника до пацієнтів із розладом свідомості.
 2. Провести рольову гру (за можливістю).
 3. Розв’язати ситуаційні вправи та дати оцінку поведінки медичного працівника по відношенню до пацієнта.
 4. Підібрати необхідну анкету і за її допомогою провести дослідження особистостей.
 5. Визначити тип темпераменту за допомогою опитувальника Айзенка.
 6. Дати характеристику щодо складу свого характеру згідно з анкетуванням.
 7. Визначити зв’язок своїх моральних якостей з Етичним кодексом.
 8. Виявити причини негативних рис свого характеру та запропонувати можливі варіанти для позбавлення від них.
 9. Заповнити психограму медичного працівника згідно зі своїми психічними якостями.
 10. Розв’язувати ситуаційні вправи за темою.
 11. Проаналізувати причини появи психопатичних та акцентуйованих особистостей.
 12. Скласти рекомендації дружніх стосунків між собою.
 13. Дати поради щодо усунення безтактності в поведінці.
 14. Вміти розв’язати ситуаційні вправи.
 15. Навести приклади взаємовідносин медичних працівників між собою та дати їм повну оцінку.
 16. Провести рольову гру “Конфлікти в колективі” та визначити шляхи усунення конфлікту.
 17. Проаналізувати причини, наслідки та можливі варіанти поведінки членів колективу.
 18. Відпрацювати навички діалогічної мови та формул мовного етикету.
 19. Провести дослідження за допомогою тестів, завдань, фігур, кросвордів:
   • пам’яті (оперативної, смислової, асоціативної);
   • процесів мислення, інтелекту, уваги;
   • сприймання.
 20. За допомогою таблиці Шульте визначити швидкість переключення уваги.
 21. Зробити аналітичний висновок проведеного дослідження.
 22. Розв’язати ситуаційні вправи на розлад рухово-вольового процесу або емоційного стану. Діагностувати емоційний стан особи (себе та інших), дати пораду, як керувати своїм емоційний станом.
 23. Скласти тези розмови з пацієнтом у стадії депресії чи апатії для рольової гри “Телефон довіри”.
 24. Визначити тип хворого за допомогою тесту “ЛОБИ” В.М. Бєхтєрєва або орієнтовних тестів.
 25. Розпізнати тип хворого за поведінковою реакцією (за завданням викладача).
 26. Скласти план поведінки медичного працівника з пацієнтами різних типів клінічної класифікації.
 27. Провести рольову гру “Спілкування”.
 28. Взяти інтерв’ю один у одного.
 29. Розв’язати ситуаційні вправи за темою та скласти план поведінки з пацієнтом.
 30. Скласти план поведінки пацієнта під час магнітних збурень залежно від його віку.
 31. Скласти схему орієнтовної поведінки медичного працівника по відношенню до пацієнтів із різними захворюваннями.
 32. Провести рольову гру “Пацієнт”.
 33. Скласти план-повідомлення про нещастя.
 34. Провести тестування за темою “Чи готові ви до НС (надзвичайної ситуації)?”. Зробити висновки.
 35. Скласти план-пораду потерпілим або тим, хто переживає горе.
 36. Надати психологічну підтримку родичам померлої людини або потерпілим при НС.
 37. Провести рольову гру.
 38. Визначити рівень особистісної та ситуаційної тривожності за допомогою опитувальника Спілберга.
 39. Провести сеанс аутотренінгу при безсонні з групою студентів.
 40. Скласти формулу розслаблення або самонавіювання.
 41. Розв’язати ситуаційні вправи та розробити власний план психотерапевтичного впливу на пацієнтів.