Основи загальної та медичної психології. ТЕМИ СПРС.

№ з/п Назва теми Кількість годин
1 Основні етапи розвитку психології та її концепції. 2
2 Історичний розвиток психіки. Єдність процесу розвитку психіки. 4
3 Професійна діяльність медичного працівника та єдність психічних і моральних якостей. 4
4 Особливості спілкування медичних працівників між собою. 4
5 Сучасні психологічні проблеми біоетики. 4
6 Психологічні особливості взаємовідносин медичного працівника з пацієнтами алкогольно- та наркозалежними, хворими на СНІД та ВІЛ-інфікованими. 2
7 Фактори, що впливають на психічні властивості людини. Стрес і здоров’я. 2
8 Гіпноз, стадії та методи гіпнотерапії. Як зберегти психічне здоров’я. 2
  Разом 37