Патоморфологія та патофізіологія. Література.

1. Бондар Я.Я., Файфура В.В. Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини: підручник. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. — 494 с.

2. Патофізіологія: підручник / За ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця. — К.: Медицина, 2008. — 703 с.

3. Федонюк Я.І. Анатомія та фізіологія з патологією.— Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. — 676 с.

4. Атаман О.В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях. — Вінниця: Нова книга.

5. Боднар Я.Я., Романюк А.М. Патоморфологія. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. — 496 с.