Патоморфологія та патофізіологія. Перелік питань до диференційованого заліку.

 1. Хвороба: визначення, стадії.
 2. Термінальні стани. Найважливіші методи реанімації.
 3. Патогенна дія термічного фактора: гіпер- і гіпотермія, відмороження і опік, застуда.
 4. Види йонізуючого випромінювання. Первинний механізм дії йонізуючих променів.
 5. Гостра променева хвороба: форми та стадії.
 6. Дія зниженого атмосферного тиску на організм. Сидром декомпресії.
 7. Дія підвищеного атмосферного тиску на організм. Кесонна хвороба.
 8. Патогенна дія електричного струму на організм.
 9. Види мутацій. Найважливіші мутагени.
 10. Методи діагностики спадкових хвороб.
 11. Типи передачі спадкових хвороб.
 12. Хромосомні хвороби.
 13. Ферментопатії.
 14. Принципи профілактики і лікування спадкових хвороб.
 15. Конституція, класифікація конституційних типів за Зіго і Чорноруцьким.
 16. Діатези: види, коротка характеристика.
 17. Порушення нервової, ендокринної та імунної системи в разі старіння.
 18. Фагоцитоз: визначення, стадії та механізми.
 19. Система мононуклеарних фагоцитів.
 20. Імунодефіцитні захворювання. Класифікація, приклади.
 21. Імунодепресивні стани. СНІД.
 22. Алергія: визначення поняття, причини, класифікація алергійних реакцій за методами Кумбса і Джела.
 23. Стадії алергійних реакцій.
 24. Найважливіші медіатори алергії.
 25. Аутоалергія. Механізми формування ауторезистенції.
 26. Артеріальна та венозна гіперемія.
 27. Ішемія. Стаз.
 28. Тромбоз.
 29. Емболія.
 30. Запалення: визначення, основні компоненти запальної реакції, місцеві ознаки.
 31. Медіатори запалення.
 32. Альтерація при запаленні.
 33. Порушення місцевого кровообігу при запаленні.
 34. Ексудація й еміграція при запаленні. Види ексудатів.
 35. Гарячка: визначення, види гарячки за походженням, роль екзо- та ендогенних пірогенів.
 36. Стадії гарячкової реакції.
 37. Види температурних кривих.
 38. Пухлини: визначення, поняття, види анаплазій.
 39. Морфологічна анаплазія пухлинної тканини.
 40. Біохімічна і фізико-хімічна анаплазія.
 41. Канцерогени: їх класифікація. Приклади.
 42. Три етапи в патогенезі пухлинного росту.
 43. Методи експериментального вивчення пухлин.
 44. Ознаки доброякісних і злоякісних пухлин.
 45. Голодування, його види. Характеристика періодів повного голодування.
 46. Білково-калорійна недостатність.
 47. Цукровий діабет, його типи.
 48. Інсулінозалежний цукровий діабет.
 49. Інсулінонезалежний цукровий діабет.
 50. Основні симптоми цукрового діабету, їхній патогенез.
 51. Експериментальні гіперглікемії.
 52. Етапи порушення жирового обміну.
 53. Ожиріння.
 54. Атеросклероз: визначення, стадії патогенезу.
 55. Форми ліпопротеїдів крові, їхня роль у виникненні атеросклерозу.
 56. Спадкові аномалії обміну амінокислот.
 57. Дегідратації, види, причини і механізми розвитку.
 58. Набряки, етіологічна і патогенетична класифікація.
 59. Ацидози.
 60. Алкалози.
 61. Зміни загального об’єму крові — класифікація, приклади.
 62. Крововтрата. Негайні і віддалені механізми компенсації.
 63. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного зсідання крові.
 64. Анемія. Визначення поняття, патогенетична класифікація.
 65. Гемолітичні анемії.
 66. Залізодефіцитні анемії.
 67. В12-дефіцитні анемії.
 68. Лейкоцитози і лейкопенії. Лейкемічні реакції.
 69. Гострі лейкози. Етіологія, патогенез.
 70. Хронічні лейкози. Етіологія, патогенез.
 71. Картина крові при різних видах лейкозу.
 72. Серцева недостатність при ураженні міокарда.
 73. Серцева недостатність від перевантаження.
 74. Гіпертрофія міокарда.
 75. Інфаркт міокарда, етіологія, патогенез.
 76. Аритмії, класифікація.
 77. Атріовентрикулярна блокада. Синдром Морганьї—Едамса—Стокса.
 78. Прояви декомпенсації серця.
 79. Гіпертонічна хвороба. Етіологія, патогенез.
 80. Експериментальні моделі гіпертонічної хвороби.
 81. Задишка, періодичне і термінальне дихання. Апное.
 82. Гіпоксія.
 83. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки — етіологія, патогенез.
 84. Розлади травлення, пов’язані з порушенням виділення жовчі і підшлункового соку.
 85. Жовтяниці.
 86. Дифузний гломерулонефрит — етіологія, патогенез, експериментальні моделі.
 87. Гостра ниркова недостатність — причини, стадії.
 88. Хронічна ниркова недостатність. Етіологія. Патогенез.
 89. Уремія.
 90. Прояви ниркової недостатності: набряки, артеріальна гіпертензія, анемія, ацидоз.
 91. Центральні, периферичні та залозисті механізми ендокринних розладів.
 92. Гіперфункція адено- і нейрогіпофіза.
 93. Гіпофункція адено- і нейрогіпофіза.
 94. Гіперфункція щитоподібної залози.
 95. Гіпофункція щитоподібної залози.
 96. Гостра і хронічна недостатність надниркових залоз.
 97. Гіперфункція кіркового і мозкового шару надниркових залоз.
 98. Паралічі і парези.
 99. Рухові розлади при ураженні мозочка.
 100. Біль. Патогенез болю.
 101. Гострий біль, його види. Хронічні больові синдроми.
 102. Порушення нервової трофіки. Нейродистрофічний процес.
 103. Порушення функцій вегетативної нервової системи. Вегетативна дистонія.
 104. Етіологія і патогенез неврозів.
 105. Альтерація. Види дистрофій.
 106. Тромбоз, емболія (поняття, види, наслідки).
 107. Гостре та хронічне венозне повнокров’я.
 108. Шок (види, наслідки). ДВЗ-синдром.
 109. Запалення (види, стадії).
 110. Імунні реакції (механізми, види).
 111. Регенерація (визначення, види).
 112. Атрофія.
 113. Доброякісні та злоякісні пухлини.
 114. Бронхопневмонії (патогенез, ускладнення, наслідки).
 115. Хронічний бронхіт, емфізема (патогенез, види, ускладнення).
 116. Атеросклероз (фактори ризику, морфологічні прояви).
 117. Гіпертонічна хвороба (види, морфологічні прояви, ускладнення).
 118. Хронічна ішемічна хвороба серця (види). Інфаркт міокарда (стадії, ускладнення)
 119. Ангіна (види, ускладнення).
 120. Гострий гастрит, ерозії, гострі виразки.
 121. Хронічний гастрит (патогенез, ускладнення).
 122. Виразкова хвороба (патогенез, ускладнення).
 123. Перитоніт (види, ускладнення).
 124. Токсична дистрофія печінки. Печінково-клітинна недостатність.
 125. Гепатити (види, патогенез, ускладнення).
 126. Цирози печінки (визначення, види). Портальна гіпертензія.
 127. Жовчнокам’яна хвороба. Жовтяниця (види).
 128. Гломерулонефрит (види, патогенез, наслідки).
 129. Пієлонефрит (види, патогенез, наслідки).
 130. Гостра та хронічна ниркова недостатність.
 131. Висхідні інфекції статевих органів (види, ускладнення).
 132. Ускладнення перипартального періоду.
 133. Ембріопатії, фетопатії (види).
 134. Пологова травма (види, наслідки).
 135. Дистрес-синдром новонароджених.
 136. Гострі респіраторні вірусні інфекції.
 137. Дифтерія.
 138. Туберкульоз.
 139. Черевний тиф. Сальмонельоз.
 140. Дизентерія.
 141. Вірусний гепатит.
 142. СНІД.