Патоморфологія та патофізіологія. Перелік практичних навичок.

 1. Уміти розпізнавати окремі нозологічні форми на підстадії сукупності морфологічних проявів.
 2. Проводити кореляцію між патологічними процесами та симптомами захворювань.
 3. Виявляти ускладнення основного захворювання.
 4. Визначати вид основного, потенційного смертельного ускладнення.
 5. Пояснювати патоморфологічні терміни.
 6. Розрізняти морфологічну картину типових патологічних процесів.
 7. Порівнювати клініко-морфологічні прояви гострих і хронічних процесів.
 8. Пояснювати механізм розвитку захворювань.
 9. Аналізувати етіологію, морфологічні прояви та наслідки хвороб.
 10. Прогнозувати наслідки захворювань та їх основне ускладнення.
 11. Передбачати послідовність появи фізіологічних змін при тому чи тому патологічному процесі.
 12. Інтерпретувати патофізіологічні зміни при тому чи тому патологічному процесі.