Патоморфологія та патофізіологія. Теми СПРС.

з/п

Тема Кількість годин
1 Сучасні методи патоморфологічних досліджень. Українські патоморфологи 2
2 Патогенна дія біологічних факторів 2
3 Регенерація клітин крові 2
4 Аутоалергійні хвороби 4
5 Гіпоксична гіпоксія 3
6 Патоморфоз туберкульозу. Зміни в органах і системах при гарячці 4
7 Сучасні теорії пухлинного росту 2
8 Вплив опромінювання на розвиток патології системи крові 2
9 Патофізіологія лімфогранульоматозу 2
10 Бронхоектатична хвороба 4
11 Порушення нереспіраторних функцій легенів 4
12 Етіопатогенез колагенозів 4
13 Емболія навколоплідними водами 4
14 Спадкові ферментопатії 4
15 Порушення функцій слинних залоз 4
16 Амілоїдоз нирок 2
17 Порушення недіуретичних функцій нирок 4
18 Міхуровий занос 4
19 Загальний адаптаційний синдром 2
  Усього 59