Матеріали комп’ютерного тестування №3

Тема: "Перпендикулярність прямих і площин
у просторі"

 1. З точки до площини проведено перпендикуляр, довжина якого 4 см та похилу, довжиною 5 см. Яка довжина проекції похилої (в см)?
 2. Який кут (в градусах) утворюють перпендикулярні прямі?
 3.  Якщо дві прямі, які перетинаються, відповідно паралельні двом перпендикулярним прямим, то...
  1. вони теж перпендикулярні
  2. вони паралельні
  3. вони мимобіжні
  4. вони перетинаються
 4. За означенням, пряма і площина називаються перпендикулярними, якщо...
  1. пряма перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, і проходить через точку перетину
  2. пряма перпендикулярна до однієї прямої, що лежить у цій площині, і проходить через точку перетину
  3. пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежить у цій площині, і проходять через точку перетину
  4. пряма перпендикулярна до усіх прямих, що лежать у цій площині, і проходять через точку перетину
 5. За ознакою (теоремою), пряма і площина перпендикулярні, якщо...
  1. пряма перпендикулярна до двох прямих, що лежить у цій площині, і перетинаються
  2. пряма перпендикулярна до трьох прямих, що лежить у цій площині, і перетинаються
  3. пряма перпендикулярна до чотирьох прямих, що лежить у цій площині, і перетинаються
  4. пряма перпендикулярна до усіх прямих, що лежить у цій площині, і перетинаються
 6. Якщо площина перпендикулярна до однієї з двох паралельних прямих, то...
  1. вона перпендикулярна й до другої
  2. вона паралельна до другої
  3. вона мимобіжна до другої
  4. неможливо визначити
 7. Дві прямі, перпендикулярні до однієї і тієї самої площини...
  1. Паралельні
  2. Перпендикулярні
  3. Мимобіжні
  4. Перетинаються
 8. Якщо пряма, проведена на площині через основу похилої, перпендикулярна до її проекції, то...
  1. вона перпендикулярна до похилої
  2. вона паралельна до похилої
  3. вона перетинається з похилою
  4. вона перпендикулярна до площини
 9. Скільки спільних перпендикулярів можна провести між мимобіжними прямими?
 10. Про скільки перпендикулярів теорема?
 11. Дві площини, що перетинаються, називаються перпендикулярними, якщо третя площина, перпендикулярна до прямої перетину цих площин, перетинає їх по...
  1. четвертій площині
  2. паралельних прямих
  3. мимобіжних прямих
  4. перпендикулярних прямих
 12. Приведіть у відповідність елементи запропонованого малюнка
 13. Відмітьте у списку пункти, які відповідають критерію: "Відстань між цими елементами дорівнює нулю"
 14. Відмітьте у списку пункти, які відповідають критерію: "Кут між цими елементами дорівнює нулю"
 15. Відстань між мимобіжними прямими це ...
  1. довжина перпендикуляра, опущеного з будь-якої точки однієї прямої на іншу
  2. довжина спільного перпендикуляра
  3. не існує
  4. дорівнює нулю
 16. Кут між мимобіжними прямими ...
  1. дорівнює нулю
  2. не існує
  3. прямий
  4. гострий
 17. Кут між прямими, що перетинаються...
  1. менший із вертикальних
  2. більший із вертикальних
  3. менший із суміжних
  4. більший із суміжних
 18. Перпендикуляр 6 дм, проекція похилої 8 дм. Яка довжина похилої (в дм)?
 19. Якщо площина проходить через пряму, перпендикулярну до другої площини, то ...
  1. ці площини перпендикулярні
  2. ці площини паралельні
  3. це нічого не означає
  4. площини мимобіжні
 20. Якщо пряма на площині перпендикулярна до похилої, то
  1. вона перпендикулярна і до проекції похилої
  2. вона паралельна до проекції похилої
  3. вона перетинає площину
  4. вона мимобіжна до проекції похилої