Тема №7. Комп'ютерне тестування

Тема: "Систематизація та узагальнення
фактів і методів планіметрії"

 1. Систему аксіом сучасної геометрії запропонував
  1. Евклід
  2. О.В.Погорєлов
  3. Архімед
  4. Піфагор
 2. Геометрія в перекладі з грецької
  1. землемірство
  2. вивчення Землі
  3. вивчення фігур
  4. наука про тіла
 3. Виберіть основні фігури планіметрії
  1. Точка
  2. Пряма
  3. Площина
  4. Відрізок
  5. Трикутник
 4. Сума кутів трикутника (в градусах)
 5. Сума кутів будь-якого чотирикутника (в градусах)
 6. Виберіть теорему, якої не існує
  1. Синусів
  2. Косинусів
  3. Тангенсів
  4. Піфагора
 7. Аксіома - твердження, яке не потребує доведення, бо
  1. його довели раніше
  2. воно очевидне
  3. це нікому не потрібно
  4. так вирішив Піфагор
 8. Сума суміжних кутів (в градусах)
 9. Вертикальні кути
  1. Рівні
  2. Різні
  3. Прямі
  4. не існують
 10. Кут між перпендикулярними прямими в градусах
 11. Скільки ознак рівності трикутників?
 12. У рівнобедреному трикутнику сторони 1 см та 3 см. Яка довжина третьої сторони (в см)?
 13. Планіметрія - розділ геометрії, який
  1. вивчає фігури на площині
  2. вивчає тіла у просторі
  3. розглядає фігури у просторі
  4. розглядає тіла на площині
 14. Сторона рівностороннього трикутника 5. Який периметр?
 15. Сторони паралелограма 7 та 3. Який периметр?
 16. Сторона ромба 9. Який периметр?
 17. Два кути трикутника 35 та 40 (в градусах). Який третій кут?
 18. Трикутник із сторонами 3, 4 та 5 називають
  1. Єгипетський
  2. Рівнобедрений
  3. Рівносторонній
  4. Грецький
 19. Катети прямокутного трикутника 6 та 8. Яка гіпотенуза?
 20. У якого з цих чотирикутників діагоналі завжди перпендикулярні?
  1. Трапеція
  2. Паралелограм
  3. Ромб
  4. Прямокутник
 21. У якого з цих чотирикутників діагоналі завжди рівні?
  1. Трапеція
  2. Паралелограм
  3. Ромб
  4. Прямокутник
 22. У якого з цих чотирикутників діагоналі рівні та перпендикулярні?
  1. Трапеція
  2. Паралелограм
  3. Ромб
  4. Прямокутник
  5. Квадрат
 23. Основи трапеції 7 та 11. Яка довжина середньої лінії?
 24. Відношення протилежного катета до гіпотенузи називають
  1. Синус
  2. Косинус
  3. Тангенс
  4. Котангенс
 25. Прямокутну систему координат запропонував
  1. Декарт
  2. Евклід
  3. Піфагор
  4. Лобачевський
 26. Обчисліть скалярний добуток векторів (2;-1) та (1;3)
 27. Число "пі" - це відношення
  1. довжини кола до діаметра
  2. довжини кола до радіуса
  3. протилежного катета до гіпотенузи
  4. діаметра до довжини кола
 28. Сторони прямокутника 8 та 9. Яка площа?
 29. Діагоналі ромба 4 та 5. Яка площа?
 30. Точка К належить відрізку АВ=8 см; АК=2 см. Яка довжина ВК?
 31. Обчисліть суму внутрішніх кутів опуклого десятикутника (в градусах)
 32. Сума трьох сторін квадрата 18. Який периметр?
 33. Гострий кут рівнобедреної трапеції 50 градусів. Який тупий кут (в градусах)?
 34. Основи трапеції 7 та 5, висота - 3. Знайдіть площу.
 35. Знайдіть більший кут паралелограма (в градусах), якщо сума двох його кутів 140 градусів.
 36. Знайдіть площу трикутника, одна із сторін якого 6, а висота, проведена до неї 7