Тема №9. Комп'ютерне тестування №2

Матеріали комп’ютерного тестування №2

Тема: "Паралельність прямих і площин у просторі"

 1. Дві прямі в просторі називають паралельними, якщо вони
  1. не перетинаються і лежать в одній площині
  2. не перетинаються і не лежать в одній площині
  3. перетинаються і лежать в одній площині
  4. перетинаються і не лежать в одній площині
 2. Дві прямі в просторі називають мимобіжними, якщо вони
  1. не перетинаються і лежать в одній площині
  2. не перетинаються і не лежать в одній площині
  3. перетинаються і лежать в одній площині
  4. перетинаються і не лежать в одній площині
 3. Через точку поза даною прямою можна провести
  1. пряму, паралельну до даної прямої, і до того ж тільки одну
  2. площину, паралельну до даної прямої, і до того ж тільки одну
  3. дві прямі, паралельні до даної прямої
  4. пряму, перпендикулярну до даної прямої, і до того ж тільки одну
 4. Дві прямі, паралельні третій прямій…
  1. перетинаються
  2. мимобіжні
  3. не перетинаються
  4. паралельні одна одній
 5. Якщо пряма, що не належить площині, паралельна якій-небудь прямій у цій площині, то…
  1. вона перпендикулярна самій площині
  2. вона паралельна самій площині
  3. перетинається з площиною
  4. це нічого не значить
 6. Пряма і площина називаються паралельними, якщо
  1. вони перетинаються
  2. вони не перетинаються
  3. вони не перетинаються і лежать в одній площині
  4. вони перетинаються і лежать в одній площині
 7. Дві площини називають паралельними, якщо
  1. вони перетинаються
  2. вони не перетинаються
  3. вони не перетинаються і лежать в одній площині
  4. вони перетинаються і мають хоча б одну спільну точку
 8. Якщо дві прямі, що перетинаються однієї площини, паралельні двом прямим другої площини, то
  1. площини паралельні
  2. площини не паралельні
  3. площини мимобіжні
  4. площини перетинаються
 9. Через точку поза даною площиною можна ...
  1. провести дві прямі, паралельні до даної площини
  2. провести дві площини, паралельні до даної площини
  3. площину, паралельну до даної площини, і до того ж тільки одну
  4. площину, перпендикулярну до даної площини, і до того ж тільки одну
 10. Якщо дві паралельні площини перетинаються третьою, то…
  1. прямі перетину перпендикулярні
  2. прямі перетину паралельні
  3. прямі перетину мимобіжні
  4. їх можна перетнути і четвертою площиною
 11. Виберіть із запропонованих речення правила паралельного проектування.