Захист Вітчизни. Література

Основна

 1. Закон України "Про загальновійськовий обов'язок і військову службу" // Вісник Верховної Ради. - 1992. - № 27. - С.385
 2. Законодавчі акти України з військових питань. - Одеса: Портал. с.
 3. Законодавчі акти України з питань військової сфери. - К.: Варта, 117с.
 4. Закон України "Про цивільну оборону України" // Вісник Верховної Ради. - 1992. -№ 13.-С 334-374.
 5. Захист Вітчизни: комплект плакатів / Міненко М.І. – Харків, 2004.
 6. Указ Президента України №948\2002 від 25 жовтня 2002 "Про концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання". //Офіційний вісник України. 2002.-№44.-С 22-25. Красноперое В. Гражданская оборона. - Запоріжжя: Просвіта,
 7. Квашньов Ю.О., Конотопенко Я.І., Крамаренко Ю.В.,Томчук М.1. Допризовна підготовка. - К: Вежа, 2003. -414с.
 8. Книга вчителя предмета “Захист Вітчизни”: довідково- методичне видання /Упоряд. С.М.Дятленко, В.І.Ганчева, Є.Ю. Василенко, С.І.Же вага. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 624с.
 9. Статути Збройних сил України. - К.: Варта, .
 10. Третьяков В.В. Развитие теории и практики начального военного обучения учащихсяобщеобразовательных школ. - К.: Вища школа, 1983. - 284 с.
 11. Шацький В.К. Допризовна підготовка. -Донецьк: ЦІ ІЛ,
 12. Законодавчі акти України з військових питань. - Одеса: Портал, 73с.
 13. Законодавчі акти України з питань військової сфери. - К.: Варта, 17 с.
 14. Загальновійськові статути Збройних Сил України. - К.: Варта, 501с.
 15. Програма предмета „Захист Вітчизни" (для навчальних закладів загальної середньої освіти) Миколаїв, „Атол", 2005 р.
 16. Підручник: за редакцією Томчук М.І., „Допризовна підготовка 10-11 кл." Київ, „Вежа" 2005 р.
 17. Підручник «Захист Вітчизни» для 10-11 кл. Київ, «Вежа» 2006.
 18. Пархомчук В.В. «Усі уроки до курсу «Захист Вітчизни»», Харків, Основа, 2011р.
 19. «Методичні рекомендації щодо викладання предмета „Захист Вітчизни”». Харківський обласний науково-методичний інститут безперервної освіти. За загальною редакцією Пожиленка О.І Укладачі:Кривонос Ю.Д., Холодова Н.О., методисти ХОНМІБО, Харків 2006.
 20. Гражданская оборона / Под ред. Е.П. Шубина. Учебник для педагогическихинститутов. - М.: Просвещение, 1991. - 438 с.
 21. Гражданская оборона / Сборник материалов для занятий по гражданской обороне. -М.: Новая школа. 1990.-210 с.

Додаткова

 1. Бека М.М., Корне В.11. Фізична і військово-прикладна підготовка молоді. Запоріжжя: Просвіта, 2003. - 321 с
 2. Допризовна підготовка / За ред. Томчука М.І. - К: Основа, 1999. - 337 с.
 3. Книга вчителя предмета “Захист Вітчизни”: довідково-методичне видання /Упоряд. С.М.Дятленко, В.І.Ганчева, Є.Ю. Василенко, С.І.Жевага. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – 624с.
 4. Конотопенко Я.І., Томчук М.І. Організація та методика допризовної підготовки. К.: Вежа, 1996.-288 с.
 5. Мизиковский Г.В. Межпредметные связи в курсе допризывной подготовки юношей. -М.: Просвещение, 1996. - 197 с.
 6. Москаленко П.Г. Навчання як педагогічна система. - Тернопіль: Каменяр, 1995. -218 с.
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000р. №1770 "Положення про допризовну підготовку". //Урядовий кур'єр.-2000. - № 47
 8. Томчук М.І. Психологічні основи підготовки учнів до військової служби. - Вінниця: ВДПІ, 1991-228с.
 9. Третьяков В.В. Воспитание учащихся в процессе воєнного обучения. - К.: Вища школа, 1983.-196 с
 10. Максимов М.Т. Радиоактивные загрязнения и их измерение: Учебное пособие. - М.:Воениздат, 1998.-304 с.
 11. Основи цивільного захисту. 10 клас. Заліковий зошит для тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів /С.Б.Ігнатьєв, Ю.Д.Кривонос. – Харків: Веста: Вид-во “Ранок”, 2004. – 32с.
 12. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях, авариях икатастрофах: Пособие. - М.: Воениздат. 1999. – 188с. Інструкція про порядок виготовлення, перевезення і використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухових матеріалів // Наказ МВС №164 від К.:Варта, 12 с.
 13. Квашньов Ю.О., Конотопенко Я.І., Крамаренко Ю.В.,Томчук М.1. Допризовна підготовка. - К: Вежа, 2003. -414с.
 14. 15 Наставление по стрелковому делу. - М.: Воениздат,
 15. Огневая подготовка мотострелковых подразделений. - М.: Воениздат, 1988. - 143 с.
 16. Наставление по стрелковому делу: автомат Калашникова. - М.: Воениздат, 1976. -87 с.
 17. Скакун Н.С., Андрюхов Б.М. Огневая подготовка в школе. К.: Педагогіка,
 18. Томчук М.І.. Конотопенко Я.1., Кромаренко 10.В., Квашнев Ю.О., Гудиш В.М.Допризовна підготовка. - К.: Нова школа, 1998. - 284 с.