Захист Вітчизни. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ДИФЕРЕНЦІЙОВАННОГО ЗАЛІКУ.

 1. Законодавство України про порядок проходження військової служби.
 2. Види військової служби.
 3. Основні права, свободи та пільги військовослужбовців, пов’язані з проходженням військової служби.
 4. Поняття про військові статути.
 5. Військові звання і знаки розпізнавання.
 6. Правила військової ввічливості та поведінки військовослужбовців. Порядок звернення до начальників, віддання і виконання наказів.
 7. Військова дисципліна, її суть і значення.
 8. Заохочення та стягнення, що накладають на солдат (матросів), сержантів (старшин).
 9. Основні історичні етапи розвитку Українського війська.
 10. Призначення, організаційна структура, озброєння і тактика ведення бойових дій слов’янського війська та війська княжої доби.
 11. Українське військо періоду козаччини. Запорізька Січ: організація та тактичні прийоми козацького війська. Бойова діяльність військових формувань у складі Російської імперії після скасування козаччини.
 12. Діяльність українських військових формувань під час першої світової війни. Збройні сили Української Народної Республіки та їх роль у захисті національної державності у 1917-1921р.р.
 13. Боротьба українського народу проти фашизму та національно-визвольна боротьба на Україні під час другої Світової війни (Великої Вітчизняної війни). Розвиток озброєння та військового мистецтва. Військова служба українського народу в лавах Збройних Сил СРСР у післявоєнний період.
 14. Історія походження військової присяги, бойового прапора, військової символіки збройних формувань України.
 15. Військова присяга її значення і порядок прийняття.
 16. Бойовий прапор військової частини – символ честі, доблесті і слави України.
 17. Організаційна структура цивільної оборони навчального закладу.
 18. Невоєнізовані формування цивільної оборони навчального закладу, їх призначення та застосування.
 19. Класифікація та причини виникнення надзвичайних ситуацій мирного і воєнного часу. Надзвичайні ситуації мирного часу та їх вплив на довкілля і безпеку життєдіяльності людини.
 20. Надзвичайні ситуації воєнного характеру.
 21. Вражаючи фактори ядерної зброї та їх вплив на населення, об’єкти економіки та довкілля. Характеристика осередку ядерного ураження. Особливості вражаючої дії нейтронних боєприпасів.
 22. Класифікація сучасної стрілецької зброї та її порівняльна характеристика за бойовими властивостями.
 23. Призначення і будова основних частин і механізмів автомата
 24. Послідовність неповного розбирання та складання автомата.
 25. Пакет Перев’язувальний індивідуальним та порядок його використання.
 26. Прилади радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю. Їх класифікація, призначення та порядок використання.
 27. Ізолюючі засоби індивідуального захисту шкіри, захисний комбінезон і костюм, легкий захисний костюм (Л-1), загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК). Їх призначення, склад, правила користування та режим роботи в них.
 28. Постріл і його періоди. Початкова швидкість кулі, її вплив на стрільбу. Віддача зброї і кут вильоту.
 29. Утворення траєкторії, прямий постріл, прикритий, уражувальний і мертвий простір та їх практичне значення.
 30. Способи визначення відстаней до цілі. Визначення відстаней за допомогою кутових величин та елементів зброї. Влучність стрільби. Вибір цілі, прицілу та точки прицілювання.
 31. Розподіл часу і повсякденний порядок. Розпорядок дня та його значення для виконання основних заходів повсякденної діяльності, навчання й побуту особового складу підрозділів.
 32. Призначення, склад та озброєння добового наряду роти. Обов’язки днювального роти та його підлеглість. Обладнання та оснащення місця, де черговий днювальний виконує свої обов’язки.
 33. Призначення та завдання варти. Визначення варти, чатового. Пост, його обладнання та оснащення. Положення зброї у чатового на посту. Способи охорони поста. Обов’язки чатового.
 34. Сигнали і порядок оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
 35. Дії населення по сигналам оповіщення. Дії учнів у невоєнізованих формуваннях цивільної оборони навчального закладу при виникненні надзвичайних ситуацій.
 36. Характерні види рятувальних робіт. Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на промислових об’єктах та осередках ураження. Система спостереження та контролю за радіоактивним, хімічним та бактеріологічним зараженням.
 37. Спеціальна обробка та її призначення. Заходи повної та часткової обробки. Поняття про дегазацію, дезактивацію та дезінфекцію. Порядок та способи їх проведення. Особиста гігієна в умовах радіаційного, хімічного та біологічного зараження.
 38. Сучасні війни та військові конфлікти, їх психологічні особливості та вплив на поведінку і стан людини.
 39. Поняття про бій. Характеристика загальновійськового бою. Види вогню та маневру, їх значення в бою.
 40. Поняття про військову службу та військову діяльність, види, особливості та вимоги до військовослужбовця.
 41. Призначення, бойові властивості, загальна будова та принципи дії ручних гранат. Порядок огляду та підготовки гранат до метання
 42. Поняття про рану. Класифікація ран. Види кровотечі, їх класифікація. Перша допомога при кровотечі та проникаючих пораненнях грудей та живота.
 43. . Поняття про переломи кісток. Види переломів. Табельні та підручні засоби іммобілізації. Накладання шин при переломах.
 44. Правила користування шприц-тюбиком. Правила транспортування потерпілих при різноманітних ушкодженнях та пораненнях.